principles_banner

Nguyên tắc của chúng tôi

Nguyên tắc của chúng tôi

our principles

Khách hàng

 • Khách hàng là Thượng đế của chúng tôi, và chất lượng là yêu cầu của Thượng đế.
 • Sự hài lòng của khách hàng là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm tra công việc của chúng tôi.
 • Dịch vụ của chúng tôi không chỉ là hậu mãi, mà là toàn bộ quá trình.Khái niệm dịch vụ chạy qua tất cả các liên kết sản xuất.

Người lao động

 • Chúng tôi hy vọng an toàn sản xuất là trách nhiệm của tất cả mọi người
 • Chúng tôi tôn trọng, tin tưởng và quan tâm đến nhân viên của mình
 • Chúng tôi tin rằng tiền lương phải liên quan trực tiếp đến hiệu quả công việc và nên sử dụng bất kỳ phương pháp nào
 • Bất cứ khi nào có thể, như ưu đãi, chia sẻ lợi nhuận, v.v.
 • Chúng tôi mong muốn nhân viên làm việc trung thực và nhận được phần thưởng xứng đáng.
our principles
our principles

Các nhà cung cấp

 • Giá cả nguyên vật liệu hợp lý, thái độ thương lượng tốt.
 • Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp phải cạnh tranh trên thị trường về chất lượng, giá cả, giao hàng và khối lượng mua sắm.
 • Chúng tôi đã duy trì mối quan hệ hợp tác với tất cả các nhà cung cấp trong nhiều năm.